Humboldt Universität zu Berlin
Institut für Mathematik
Mathematische Optimierung   Jo Andrea Brueggemann

           

PhD Student in the Applied Mathematics Group of Prof. Dr. Michael Hintermüller
at the Institute of Mathematics

image

  
E-Mail brueggemann@math.hu-berlin.de
  
Phone +49 30 2093 5436
  
Office Raum 2.406
Johann von Neumann Haus
Rudower Chaussee 25
12489 Berlin
  
Postal Adress Humboldt-Universität zu Berlin
Institut für Mathematik
Unter den Linden 6
10099 Berlin